Aday Öğretmen E-Mentorluk Programı

COVID-19 salgını sonrasında birçok ülkede eğitim kurumlarının kapatılması yönünde karar alınmıştır. Bu durumu ‘eğitim kurumlarının küresel şekilde kilitlenmesi’ şeklinde yorumlayanlar bulunmaktadır. Tüm dünyada daha önce denenmemiş büyüklükteki bir öğrenci kitlesi, çevrimiçi ortamlarda eğitiminlerini sürdürmek durumunda kalmıştır. COVID-19 pandemisinin öğrencilerin psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimleri üzerinde öngörülen olumsuz etkilerinin üstesinden gelinmesi sürecinde en büyük sorumluluk öğretmenlere düşmektedir. Bu süreçte öretmenlerin pandeminin eğitime olan etkilerini iyi yorumlamaları ve meslekî anlamda doğru kararlar alıp uygulamaları gerekmektedir. Ancak deneyimli öğretmenlerle kıyaslandığında mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin bunu başarabilmesinin çok daha zor olduğu yönünde bilimsel veriler bulunmaktadır. Aday Öğretmen Elektronik Mentorluk Programı (AÖEMP), sözü edilen sorunların çözümü sürecinde deneyimli öğretmenlerin aday öğretmenlere destek sağlanması amacıyla planlanmış altı aylık bir uygulamadır. Hedef kitlesi ortaokul öğretmenleri olan Program, Dr. Öğr. Üyesi Sakine ÖNGÖZ tarafından TÜBİTAK 1001 (COVID-19) çağrısına önerilen ve desteklenmesine karar verilen, “Aday Öğretmenlerin Meslekî ve Psiko-sosyal Gelişimlerini Desteklemeye Yönelik Kısa Süreli Bir Elektronik Mentorluk Programının Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında düzenlenmektedir.

AÖEMP mentorları ve program komisyon üyelerinin bir araya geleceği, Ekim ayı değerlendirme toplantısı 04 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’da yapılacaktır. Toplantı AÖEMP Etkileşim Platformu’nda çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
AÖEMP mentorları ve program komisyon üyelerinin bir araya geleceği, Eylül ayı değerlendirme toplantısı 30 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’da yapılacaktır. Toplantı AÖEMP Etkileşim Platformu’nda çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
AÖEMP mentileri ve program komisyon üyelerinin bir araya geleceği, Eylül ayı değerlendirme toplantısı 1 Ekim Perşembe günü saat 20.00’da yapılacaktır. Toplantı AÖEMP Etkileşim Platformu’nda çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
Previous
Next