Aday Öğretmen E-Mentorluk programının amacı, aday öğretmenlerin psikososyal ve meslekî anlamda yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmelerine ve kendilerini geliştirmelerine destek olacak kısa süreli bir e-mentorluk programı düzenlemektedir. Altı aylık proje süreci, e-mentorluk programı geliştirme aşamaları dikkate alınarak; planlama, eşleştirme, uygulama ve değerlendirme çalışmalarını içermektedir. Programa 24’ü mentor, 48’i ise menti rolüyle toplamda 72 ortaokul öğretmeni dahil edilecektir.
AÖEMP, yalnızca mentilerin değil mentorlerin de gelişimini destekleyecek bir işleyişe sahiptir.