Öngöz, S. (2019).

Aday Öğretmen Yetiştirmek Amacıyla Geliştirilecek Bir Mentorluk Programına Yönelik Hedef Kitlenin Beklenti ve Önerilerinin Belirlenmesi. 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 30 Ekim - 01 Kasım 2019, Antalya.

Öngöz, S. Karal, Y., Erümit, A. K., Kelleci, A., Özmen, S. ve Aydın, U. (2020).

Aday Öğretmenlere Yönelik Düzenlenen Elektronik Mentorluk Programının Mentilerin Desteğe Gereksinim Duydukları Konular Bağlamında İncelenmesi. 2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, 361-367.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
&
TÜBİTAK

Covid 19 ve Toplum
Salgının Sosyal Beşeri ve Ekonomik Etkileri Sorunlar ve Çözümler