Öngöz, S. Karal, Y., Erümit, A. K., Kelleci, A., Özmen, S. ve Aydın, U. (2020).

Aday Öğretmenlere Yönelik Düzenlenen Elektronik Mentorluk Programının Mentilerin Desteğe Gereksinim Duydukları Konular Bağlamında İncelenmesi. 2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, 361-367.